Webinar ISSGA | Xestión de conflitos

O ISSGA organiza un webinar sobre xestión de conflitos que forma parte da programación formativa 2021 do instituto. A maneira de afrontar as situacións de violencia e acoso laboral que poidan darse...

Plan de formación PRL 2021

No marco das axudas para o fomento da PRL que financia a Xunta de Galicia, dende a CEC organizamos diferentes actuacións, que pretenden mellorar as condicións de seguridade e saúde na nosa contorna...

O xénero nas accións formativas PRL da CEC

Tomando como referencia os cursos desenvoltos ao abeiro das axudas para o fomento da PRL, dende a CEC recopilamos os seguintes datos:   Accións formativas PRL | Liña 1 das axudas para o fomento...

Xornadas virtuais de PRL | Fomento da PRL

A CEC xunto coa CEG e con financiamento da Xunta de Galicia, organiza unha serie xornadas virtuais co fin de fomentar a mellora da prevención de riscos laborais no noso territorio. Escola de costas |...

Mensaxe PRL | saúde

A piques de rematar o prazo de execución do gabinete de asesoramento de seguridade e saúde laboral financiado pola Xunta de Galicia, ao abeiro das axudas para o fomento da PRL, dende a CEC, temos un...

Plan de formación PRL 2020

La CEC junto con la CEG y con financiación de la Xunta de Galicia, organiza una serie  jornadas virtuales con el fin de fomentar la mejora de la prevención de riesgos laborales en nuestro territori...

CURSO GRATUITO SOBRE ISO 45001 NA CEC

A CEC xunto coa CEG e con financiamento da Xunta de Galicia, organiza este curso de 20 horas de duración sobre os sistemas de xestión baixo a norma ISO 45001 co fin de fomentar a mellora da prevenci...

Plan de formación sectorial en PRL 2019

A CEC organiza un plan de formación sectorial en PRL con financiamento da Xunta de Galicia, ao abeiro da orde de axudas para o fomento da PRL. As accións formativas son de carácter gratuito e teñe...

Plan Formación PRL 2019

A CEC organiza xunto coa CEG e con financiamento da Xunta de Galicia, unha serie de accións formativas, co obxectivo de fomentar a prevención de riscos laborais no noso tecido empresarial. As acció...