Plan de formación sectorial en PRL | 2020

A CEC con financiación da Xunta de Galicia, ao abeiro das axudas para o fomento da PRL, executa unha serie de accións formativas en PRL de caracter sectorial. As accións son gratuitas e están diri...