Plan de formación sectorial en PRL 2019

A CEC organiza un plan de formación sectorial en PRL con financiamento da Xunta de Galicia, ao abeiro da orde de axudas para o fomento da PRL. As accións formativas son de carácter gratuito e teñe...

Plan Formación PRL 2019

A CEC organiza xunto coa CEG e con financiamento da Xunta de Galicia, unha serie de accións formativas, co obxectivo de fomentar a prevención de riscos laborais no noso tecido empresarial. As acció...