Jornadas CEC: Gestión de personas

Os próximos meses de setembro e outubro o Clube de RRHH da CEC desenvolverá as seguientes xornadas: «Mediación ante o conflito interpersonal no traballo», «Prácticas empresariais xeradoras dun ...