CURSO GRATUITO SOBRE ISO 45001 NA CEC

A CEC xunto coa CEG e con financiamento da Xunta de Galicia, organiza este curso de 20 horas de duración sobre os sistemas de xestión baixo a norma ISO 45001 co fin de fomentar a mellora da prevenci...

Plan de formación sectorial en PRL 2019

A CEC organiza un plan de formación sectorial en PRL con financiamento da Xunta de Galicia, ao abeiro da orde de axudas para o fomento da PRL. As accións formativas son de carácter gratuito e teñe...

Plan Formación PRL 2019

A CEC organiza xunto coa CEG e con financiamento da Xunta de Galicia, unha serie de accións formativas, co obxectivo de fomentar a prevención de riscos laborais no noso tecido empresarial. As acció...

Cartelería #impulsaPRL | Creatividad

En el marco de la acción #IMPULSA PRL, se desarrollan carteles que pretenden generar interés por la PRL, así como visibilizar la acción #IMPULSA PRL, que ejecuta la CEC con financiación de la Fun...

Cartelería #impulsaPRL | Alimentación saludable

En el marco de la acción #IMPULSA PRL, se desarrollan carteles que pretenden generar interés por la PRL, así como visibilizar la acción #IMPULSA PRL, que ejecuta la CEC con financiación de la Fun...

Cartelería #impulsaPRL | Ejercicio Físico

En el marco de la acción #IMPULSA PRL, se desarrollan carteles que pretenden generar interés por la PRL, así como visibilizar la acción #IMPULSA PRL, que ejecuta la CEC con financiación de la Fun...

Cartelería #impulsaPRL | Gestión emocional

En el marco de la acción #IMPULSA PRL, se desarrollan carteles que pretenden generar interés por la PRL, así como visibilizar la acción #IMPULSA PRL, que ejecuta la CEC con financiación de la Fun...

Cartelería #impulsaPRL | Adicciones en el trabajo

En el marco de la acción #IMPULSA PRL, se desarrollan carteles que pretenden generar interés por la PRL, así como visibilizar la acción #IMPULSA PRL, que ejecuta la CEC con financiación de la Fun...