O xénero nas accións formativas PRL da CEC

Tomando como referencia os cursos desenvoltos ao abeiro das axudas para o fomento da PRL, dende a CEC recopilamos os seguintes datos:   Accións formativas PRL | Liña 1 das axudas para o fomento...

Xornadas virtuais de PRL | Fomento da PRL

A CEC xunto coa CEG e con financiamento da Xunta de Galicia, organiza unha serie xornadas virtuais co fin de fomentar a mellora da prevención de riscos laborais no noso territorio. Escola de costas |...

Mensaxe PRL | saúde

A piques de rematar o prazo de execución do gabinete de asesoramento de seguridade e saúde laboral financiado pola Xunta de Galicia, ao abeiro das axudas para o fomento da PRL, dende a CEC, temos un...

Plan de formación PRL 2020

La CEC junto con la CEG y con financiación de la Xunta de Galicia, organiza una serie  jornadas virtuales con el fin de fomentar la mejora de la prevención de riesgos laborales en nuestro territori...