Plan Formación PRL 2019

A CEC organiza xunto coa CEG e con financiamento da Xunta de Galicia, unha serie de accións formativas, co obxectivo de fomentar a prevención de riscos laborais no noso tecido empresarial. As acció...