III Jornada sobre Seguridad Industrial

La Federación Española de Asociaciones de Organismos de Control (FEDAOC), organiza la III jornada de Seguridad Industrial, el próximo 21 de abril en modalidad presencial o virtual. En esta ocasión...

Axudas para o fomento da PRL

O Estatuto de autonomía de Galicia establece no seu artigo 29, epígrafe 1, que lle corresponde á Comunidade Autónoma de Galicia a execución da lexislación do Estado en materia laboral, e é á C...

Campaña do ISSGA «A vida espérate»

Se fas da prevención de riscos laborais un hábito diario, poderás gozar dos seus efectos, daquelas cousas  que só son posibles cando conseguimos reducilos. Infórmate, fórmate, anticípate. Desp...