salud mental

Os problemas de saúde mental afectan a unha parte importante da poboación española. Na contorna laboral, existen evidencias dunha relación entre as condicións psicosociais do posto de traballo e a saúde mental.

Nesta sesión pretendemos facilitar datos que contextualicen a situación da saúde mental na nosa contorna, e ofrecer un catálogo de actuacións, para unha axeitada xestión da saúde mental nos centros de traballo.

La CEC organiza a Xornada PRL sobre Saúde Mental e Riscos Psicosociais, o próximo 23 de setembro, en modalidade virtual. A asistencia é gratuita, pero require inscrición.

A sesión enmárcase no Plan de Formación PRL do ano 2022, que executamos grazas á solicitude do proxecto por parte da CEG, o financiamento da Xunta de Galicia, e la colaboración del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.

Más información

***

Los problemas de salud mental afectan a una parte importante de la población española. En el entorno laboral, existen evidencias de una relación entre las condiciones psicosociales del puesto de trabajo y la salud mental.

En esta sesión, pretendemos facilitar datos que contextualicen la situación de la salud mental en nuestra entorno, y ofrecer un catálogo de actuaciones, para una idónea gestión de la salud mental en el entorno de trabajo.

La CEC organiza la Jornada PRL sobre Salud Mental y Riesgos Psicosociales, el próximo 23 de septiembre, en modalidad virtual. La asistencia es gratuita, pero requiere inscripción.

La sesión se enmarca en el Plan de Formación PRL del año 2022, que ejecutamos gracias a la solicitud del proyecto por parte de la CEG, la financiación de la Xunta de Galicia y la colaboración del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.

Más información

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *