Fomento PRL 2021

A través da CEG e con financiación da Xunta de Galicia, organizamos accións formativas en prevención de riscos laborais para a mellora da xestión preventiva na nosa contorna.

Ofertamos formación de recurso preventivo, que é a figura obrigatoria para vixiar o cumprimento das actividades preventivas en determinadas circunstancias:

  • Sectores distintos á construción: Empresa cuxa actividade modifica ou agrava o risco das demais  ou que realiza actividades ou procesos perigosos ou con riscos especiais.
  • Sector da construción:  o Plan de Seguridade e Saúde determinará a forma  de levar a cabo a presenza dos recursos preventivos.

Ofértanse dous cursos gratuitos que se celebrarán entre o 27 de setembro e o 26 de outubro

Programa_CO_01 turno de mañá

Programa_CO_02 turno de tarde

***

A través de la CEG y con  financiación de la Xunta de Galicia, organizamos acciones formativas en prevención de riesgos laborales para la mejora de la gestión preventiva en nuestro entorno.

Ofertamos formación de recurso preventivo, que es la figura obligatoria para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en determinadas circunstancias:

  • Sectores distintos a la construcción: Empresa cuya actividad modifica o agrava el riesgo de las demás  o que realiza actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales.
  • Sector de la construcción:  el Plan de Seguridad y Salud determinará la forma  de llevar a cabo a presencia de los recursos preventivos.

Se ofertan dos cursos  gratuitos que se celebrarán entre el 27 de septiembre y el 26 de octubre

 

Programa_CO_01 turno de mañana

Programa_CO_02 turno de tarde

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *