webinar

O ISSGA organiza un seminario web para abordar as principais mensaxes e criterios para a adopción das medidas preventivas fronte á pandemia nos centros de traballo.

Prevención e pandemia: a resposta da unidade de referencia COVID-19 do ISSGA e dos servizos de prevención alleos

A unidade de referencia COVID-19 constitúese como órgano de carácter transitorio a través do que se canalizarán e difundirán as actuacións do ISSGA para afrontar a emerxencia sanitaria derivada da COVID-19, e ten como obxectivo asesorar técnicamente e dar apoio no eido da prevención de riscos laborais por mor da pandemia en Galicia.

Os beneficiarios desta unidade, ademais dos interlocutores sociais, serán o servizos de prevención de riscos laborais, as asociacións profesionais, as empresas, o emprego autónomo e as administracións públicas.

Neste webinar indicaranse as principais mensaxes e criterios para a adopción das medidas preventivas fronte á esta pandemia nos centros de traballo, se detallarán as actuacións feitas pola Unidade COVID-19 nas labores de asesoramento e apoio técnico especializado e de información e formación, se exporán os riscos derivados das novas condicións de traballo asociadas á crise sanitaria e se explicarán o papel dos servizos de prevención no contexto derivado da COVID-19.

Más información

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *